Geadviseerd maandbedrag € 479,40
Voor deze chalet wordt (op basis van maatwerk) een minimum maandbedrag geadviseerd van € 479,40. Zie hieronder de specificaties als ook een kostenvergelijking tussen aankoop uit eigen middelen of via het ChaletDreams Concept.
Afschrijving- en investeringskosten chalet Gefinancierd met eigen spaargeld Gefinancierd met ChaletDreams
Aankoopprijs € 39.950,00 € 39.950,00
Geplande gebruiksperiode in jaren 6 6
Schatting toekomstige inruilwaarde € 13.320,00 € 13.320,00
Verwachte afschrijving per maand € 369,86 € 369,86
Renteverlies eigen financiering p/m (*) € 99,88  
Rentekosten ChaletDreams p/m   € 109,54
Totale maandkosten € 469,74 € 479,40

Dus voor € 9,66 extra per maand hoeft u uw spaargeld niet aan te spreken en kunt u dit geld achter de hand houden voor andere onvoorziene zaken. De investering in de chalet wordt in dat geval, uiteraard na goedkeuring, geheel van u overgenomen o.b.v. het ChaletDreams Concept.
*) Toelichting op renteverlies eigen investering
Momenteel heeft u gespaard € 39.950,00. Zolang dat op uw spaarrekening staat ontvangt u rente. Jaarlijks ontvangt u dan aan rente € 1.198,50. Deze inkomsten loopt u mis op het moment dat u dit bedrag investeert in de chalet. De gemiste rente-inkomsten bedragen dan per maand € 99,88 Hierbij is gerekend met een rente op uw spaarrekening van 3%.

Om de betrouwbaarheid van deze kostenvergelijking aan u te garanderen heeft DRV Accountants een verklaring opgesteld. Deze verklaring kunt u hier inzien.

 
 
Hieronder treft u de standaard tabel aan voor alternatieve mogelijkheden.
Krediet
bedrag
Totaal te
betalen
Variabele debet
rentevoet
J.K.P. Maand-
bedrag
Theoretische
looptijd
€ 23.950 € 26.846 4,9% 4,9% € 479,40 56 mnd
€ 39.950 € 44.744 4,9% 4,9% € 799,00 56 mnd
€ 32.150 € 36.008 4,9% 4,9% € 643,00 56 mnd

Dit betreft een doorlopend krediet. Andere bedragen zijn mogelijk. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel. Bij de bepaling van het JKP en Totaal te betalen is kredietgever er vanuit gegaan dat het krediet direct volledig wordt opgenomen, er geen extra aflossingen, er geen heropnamen, geen rentewijzigingen plaatsvinden en de termijnen op tijd betaald worden. Bij een aanvraag ontvangt u automatisch de toepasselijke standaardinformatie. Wij hebben geen contractuele verplichting uitsluitend voor een of meer aanbieders te bemiddelen en wij adviseren niet op basis van een objectieve analyse. Het is mogelijk dat het tarief in onze aanbieding afwijkt van bovengenoemde tarieven. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie: uw inkomsten en uitgaven, uw gezinssituatie en eventuele eerdere leningen die u heeft gehad. Vraag een offerte aan, het tarief dat wij u aanbieden is altijd lager dan de maximale wettelijke rente.

U bevindt zich op de website van ChaletDreams / Finanplaza BV